Pan Avrupa Akdeniz Menşe Kümülasyon Sisteminde eşyanın tercihli menşeini gösteren belgeler aşağıda sıralanmaktadır;

1-EUR.1 Dolaşım Belgesi

2-EUR-MED Dolaşım Belgesi

3-Fatura Beyanı

4-EUR-MED Fatura Beyanı

5-Tedarikçi Beyanı (Türkiye-Fas-Tunus-Cezayir arasında tam kümülasyon çerçevesindeki ticarette geçerlidir.

6-Tedarikçi Beyanı (Gümrük Birliği kapsamı eşya için)

PAAMK Sistemi, PAMK Sisteminden farklı olarak menşe ispat belgeleri açısından EUR-MED Dolaşım Belgesi ve EUR-MED Fatura Beyanı olarak adlandırılan iki yeni menşe ispat belgesinin kullanımını gerektirmektedir.

Bu iki belgenin sistem kapsamında kullanılmasının temel nedenleri PAMK Sistemi ve PAAMK Sistemi açısından ülkemizle ilgili ülkeler arasında yürürlüğe konan STA eki menşe protokollerinin kısmen farklılık arz etmesi ve ticaretin tarafları olarak Akdeniz ülkelerinin de devreye girmesi olarak kabul edilebilir.

(Toplam: 24, Bugün: 1 )