Büyük Selçuklu Devleti hükümdarlarındandır. 1071 yılında kazandığı Malazgirt Meydan Muharebesi ile Anadolunun kapılarını  Müslüman Türklere açmış, bir çok zaferler kazanarak devletini, imparatorluk haline getirmiştir. Selçuk Bey’in oğullarından Çağrı Bey’in küçük oğlu olup, iki ağabeyi ile giriştiği mücadeleden galip çıkarak ve onların hayatlarına dokunmayarak sultan olmuştur. 1072 yılında kalesini muhasara ettiği Yusuf Harizmî isimli bir kumandan tarafından, kendi çadırında, hançerlenerek şehid edilmiştir. Gerçek bir cani ve batinî olan Yusuf Harizmî daha fazla mukavemet edemeyeceğini anlayınca içkili bir eğlence tertip etmiş; gece yansı, ele geçmesinler diye eşini ve üç çocuğunu öldürmüş, sabaha doğru teslim olacağını ve Alparslan’la görüşmek istediğini bildirmiştir.
Sultanın kendine olan aşırı güveninden istifade ederek yanına kadar sokulmuş ve çizmesi içine gizlediği hançeri ile Alparslan’ı  öğsünden vurarak şehid etmiştir. Tabi hemen yakalanan Yusuf Harizmî de oracıkta katledilmiştir.
Alparslan’ın, Yusuf Harizmî’nin hançerini yedikten sonra ihtiyatsız davrandığını itraf ettiği ve “gururum yüzünden bu aciz duruma  düştüm. Halbuki herhangi bir sefere girişirken daima Allah’tan yardım dilerdim” dediği rivayet edilmiştir.
Alparslan’ın hançerlendikten sonra dört gün daha yaşadığı ve cenazesinin Merv’e nakledilerek defnedildiği bilinmektedir.