Türkiye, Avrupa Topluluğu ve EFTA Ülkeleri’nden (İsviçre, Norveç, İzlanda ve Lihtenştayn) oluşan Pan Avrupa Menşe Kümülasyon Sistemine (PAMK) dahil ülkeler, Faroe Adaları ve Akdeniz ülkeleri arasında aynı menşe kurallarına sahip serbest ticaret anlaşmaları kapsamında yapılan tercihli ticarette, sisteme taraf ülkeler menşeli girdilerin diğer taraf ülkelerce serbestçe kullanılmasına, üretilen eşyanın söz konusu ülkelerin tercihli rejiminden yararlanabilmesine ve bu şekilde mevcut üretim kaynaklarının birleştirilmesine olanak tanıyan ticaret sistemidir.

PAAMK Sistemine taraf bir ülkeye ihraç edilecek eşyanın kümülasyon çerçevesinde menşe kazanması için (örneğin Türk menşeli olması için) üretimde kullanılan ve sisteme taraf diğer ülkelerden temin edilen materyaller üzerinde protokollerin 7. maddesinde belirtilen yetersiz işçilik ve işlemlerin ötesinde bir işçilik ve işlem yapılması gerekir.

Söz konusu materyallerin yetersiz işçilik ve işleme tabi tutulması halinde nihai eşyanın Türk menşeli kabul edilebilmesi için kullanılan girdiler arasında en yüksek katma değere sahip girdinin Türk menşeli olması gerekir. Aksi halde eşya, sisteme taraf ancak imalatta en yüksek katma değere sahip ülkenin menşeini taşıyacaktır. EUR.1 veya EUR-MED Dolaşım Belgelerinin 4 no.lu kutusuna ilgili menşe ülkesinin adı yazılır.

(Toplam: 227, Bugün: 1 )