Konyalı bir ailenin çocuğu olarak 1465 yılında Gelibolu’da doğan Pîrî Reis, ünlü Türk denizcilerinden Kemal Reis’in yeğenidir. Amcasının yanında denizci olarak yetişmiş, Barbaros Hayreddin Paşa ile birlikte çalışmış, bir çok deniz çenginde büyük basanlar kazanmıştır. Aynı zamanda coğrafya ilmi ile de ilgilenerek sırları hala çözülememiş olan ve tarihî değeri çok yüksek bulunan haritalar çizmiştir. Kristof Kolomb’un Amerika’yı keşfinden önce bu kıtanın da haritasını çizdiği bilinen Pîrî Reis büyük eseri “Kitab-ı Bahriye”yi Kanuni Sultan Süleyman’a takdim ederek dönemin en ünlü kişileri arasına girmiştir. Daha sonra Mısır donanmalarının reisliğine getirilmiş, Hind Denizi ve Umman kıyılarını fethetmiş, fakat daha sonra, Portekiz korsanlannca Basra civannda sıkıştırılınca donanmayı orada bırakıp Mısır’a döndüğü gerekçesiyle ve hakkında uydurulan başka iftiralar yüzünden, 1543 yılında, seksen yaşına ulaştığı bir sırada, Kanuni’nin fermanıyla idam edilmiştir.