Kanun gereği sigortalılık zorunlu olup, Kanunda yer alan sigorta hak ve yükümlülüklerini ortadan kaldırmak, azaltmak, vazgeçmek veya başkasına devretmesi mümkün olmayıp, bu konuda aksine sözleşme yapılamamasını ifade etmektedir.
Çalışan bir kişinin, bu hakkından kendi isteği ile de olsa vazgeçmesi mümkün değildir. Bu bakımdan, çalışan kişiler, aynı zamanda “sigortalı” olarak adlandırılmaktadır.