Zorunlu sigortalılık;
– Kısa vadeli sigorta kollarını (iş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık hallerinden sağlanan yardımları),
– Uzun vadeli sigorta kollarını (malullük, yaşlılık ve ölüm hallerinde bağlanan gelir veya aylıkları ve diğer yardımları),
– Genel sağlık sigortasını (sağlık yardımlarının karşılanması),
kapsamaktadır.
Kanun gereği kısmen sigortalı sayılanlar hariç, zorunluluk kapsamında sigortalı olan bir kişi, bu üç sigorta koluna da tabi olmak zorundadır. İsteğe bağlı olarak bu sigorta kollarından bir veya bir kaçını seçmek mümkün değildir.

(Toplam: 36, Bugün: 1 )