Kısmi Sigortalılık Nedir

Kısmi sigortalılık, sosyal güvenlik mevzuatına göre bazı çalışmalar için tüm sigorta kollarına değil de bazı sigorta kollarına tabi olunmasını ifade etmektedir.
Bu kapsamda çalışanlar kanunla belirlenen sigorta kollarına tabi olarak çalışmaktadır. Daha açık ifadelerle, hangi sigorta kollarına tabi olacakları kendi isteklerine bırakılmamış ve bu durumu kanun belirlemiştir.
Örneğin; çırak statüsünde çalışanların sadece kısa vadeli sigortalarına tabi olması gibi…

(Toplam: 14, Bugün: 1 )

Leave a reply:

Site Footer

Sliding Sidebar