Kibele Efsanesi Hakkında Bilgi

Kibele tanrısı ya da bir diğer adıyla kibele efsanesi anadoluda en cok bilinen ve dilden dile dolaşan hikayelerden bir tanesidir. Rivayetlere göre Kibele bereket tanrıçasıdır. Anadoluda Frigyalılar zamanında söylenegelmiştir. Tanrıça Kibele Anadolu’da Neolitik Çağa kadar dayanan eski bir geleneğe sahip ve Çatalhöyük bölgesinde dile gelmiştir. Karakteristik tasvir; bolluk ve doğurganlık gibi kadınsı özellikleri abartılmış, ayaklarının arasında yeni doğmuş bir bebek başı bulunur şekilde oturan, pişmiş topraktan yapılmış, genç bir kadın figürüdür.İki aslanın arasında, ellerini onların üzerine koymuş olarak oturan bu

Continue Reading

Kral Arthur Hakkında Bilgi

Kral Arthur Hakkında Bilgi Kral Arthur efsanevi Camelot kralı (5. yüzyıl sonları ya da 6. yüzyıl başlarında), Britanya mitolojisinde oldukca mühim bir figür olan Arthur, harpte ve barışta ideal kralın simgesidir. Arthur, Sakson istilacılara karşı Kelt asıllı Britonların koruyucusu olmuştur. Arthur adına ilk kez, 6. yüzyıla tarihlenen, erken dönem Kelt halk şiirlerinde rastlanılmıştır.

Continue Reading

Robin Hood Hakkında Bilgi

Robin Hood

Robin Hood Hakkında Bilgi Robin Hood, İngiliz halk hikâyelerinde adı geçen bir hayduttur. Robin Hood ile alakalı birçok kaynak, onu en oldukça Fulk Fitzwarin adlı bir Norman soylusunun Kral John’a karşı çıkarak haydut olmasıyla bağdaştırır. Robin Hood’un Yaşamı Robin Hood ve Maid Marian Robin Hood, İngiliz halk hikâyelerinde -10. yy.’da ortaya çıkmış olduğu tahmin edilen- mevcut olan, bir ihtimal gerçek olan bir hayduttur. Robin Hood ile alakalı birçok kaynak, O’nu en oldukça Fulk FitzWarin adlı bir Norman soylusunun Kral John’a

Continue Reading

Site Footer

Sliding Sidebar