Hazreti İsa’dan 287 yıl önce Sicilya’da doğmuş; tahsil için İskenderiye’ye geçip, dönemin ünlü hocalarından dersler almış ve müsbet ilimlerde kendini yetiştirerek ünlü bir bilgin olmuştur.

Daha çok matematik, fizik, mekanik ve astronomi sahasında uzmanlaştığı, geomeriye yenilikler getirdiği ve kendi adıyla anılan kanunlar bulduğu bilinmektedir. Arşimet Kanunu denilen şey; “Suya daldırılan cismin, taşırdığı suyun ağırlığı kadarını kendi ağırlığından kaybettiği” prensibidir. Onun bu kanunu banyo yaparken, su içindeki vücudunun hafiflemiş olduğunu
farketmesi sonucu bulmuş olduğu, büyük bir sevinçle ve çıplak olduğunu unutarak “Buldum! Buldum!” diye sokağa fırladığı söylenmiştir.
# Romalıların Sicilya’yı ele geçirmek için giriştikleri muhasara sırasında, memleketinin savunması için canla başla çalışan Arşimet, büyük aynalar yaparak düşman gemilerinin bir kısmını yakmışsa da şehir yine Romalıların eline düşmüştür.
Romalı komutanın kendisini aramakla görevlendirdiği askerler bir süre sonra onu şehrin bir sokağında, toprağa çizdiği geometrik şekillerin başında düşünürken bulmuşlar; kendisini götürmeye geldiklerini bir kaç kez söyledikleri halde, onun, düşünce âleminden kurtulmadığını görüp sinirlenmiş ve başına vurdukları kılıç darbeleriyle öldürmüşlerdir. Son sözünün:
“Şekillerimi bozmayın!” olduğu söylenmiştir. Arşimet öldürüldüğünde 75 yaşında bulunuyordu.