Barter sisteminde, bir üyenin barter pazarından ürün satın alabilmek için satın alma limitinin bulunması gerekir. Satın alma limiti, üye firmanın hesabındaki alacak miktarı veya banka teminatıdır. Satın alma limitiyle, firmalar sisteme üye olurken sistemden kullanacağı sıfır faizli döviz kredisi miktarını belirlemekte ve sözleşmede kabul ettikleri gibi, kullanacağı kredi karşılığınında teminat vermektedirler. Böylelikle, verdikleri teminat tutarı kadar, sistemden hiç ödeme yapmadan mal ve hizmet satın alma imkânına kavuşmakta ve ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri işletmeleri de belirleyebilmektedirler. Bu aşamada barter şirketinin görevi, satın alma limitlerinin veya teminatların aşılmamasını kontrol etmek yani sistemin güvenliğini korumaktır.
Satın alma limiti iki durumda oluşmaktadır. Birinci durum, üye firmanın barter pazarında ilk işlem olarak satış yapması, dolayısıyla da ürünün bedeli kadar sistemden alacaklı olmasıdır. Bu miktar, söz konusu firmanın sistemden alabileceği ürünler için satın alma limitini oluşturmaktadır. İkinci durum ise, üye firmanın, barter şirketine teminat vermesidir. Üye firma, sistemden alacağı olmadığı zaman, ürün satın almak istediğinde, barter şirketine teminat vererek satın alma limiti oluşturmak durumundadır. Teminat olarak barter şirketleri genellikle banka teminat mektubunu kabul etmekle birlikte, firma çeki veya senedini yeterli gören barter şirketleri de vardır.

Söz konusu şirketler, firma sisteme üye olurken yapılan inceleme sonucuna göre sistemin güvenliğini de dikkate alarak üyenin satın alma limitini belirlemekte, ancak firmanın belirlenen limiti aşan miktarda harcama yapmak istemesi durumunda banka teminat mektubu istemektedirler. Üyelere, banka teminat mektubu ile garantilemeleri şartıyla barter hesabından mal veya hizmet satın almaları durumunda açılan bu limitin, belirli sürede (9 veya 12 ay) mal veya hizmet satışıyla karşılanması gerekmektedir.
Satın alma limiti kullanarak ticaret yapan üye, barter hesabının faizsiz olarak çalışmasıyla çok büyük bir finansman avantajı elde etmiş olmaktadır. Tasarruf ettiği faizin bir kısmını fiyatlarına yansıtarak, barter’ı bir pazarlama unsuru olarak kullanabilmektedir. Teminat mektubu karşılığında barter şirketinin açacağı satın alma limiti, nakit para kullanılmadığından, faizsiz ve komisyonsuz olarak çalışan bir kredi olarak nitelendirilebilir. Hiçbir ek masraf gerektirmediğinden, kullanan firmalara önemli avantajlar sağlamaktadır.
Bu maliyet düşüşleri daha sonra çok ciddi bir pazarlama silahı olarak kullanılmaktadır.

(Toplam: 21, Bugün: 1 )