Sınırsız Denizaltı Savaşı 1917 Almanya

Sınırsız Denizaltı Savaşı 1917 Almanya Almanların verimliliği meşhurdur. İş, organizasyona ulaştığında insan kaynaklarının kullanımı mevzusundaki yaratıcılıklarında kusursuz ve rakipsizdirler. Fakat başlangıçta oldukca mantıklı görünen kararları nedense sonuçtafelakete neden olur. 1917’de sınırsız denizaltı savaşına girme sonucunda da aynı şey olmuştu.

Continue Reading

Çara Karşı Bolşevik Devrimi 1917 Moskova

2. nikolay

Çara Karşı Bolşevik Devrimi 1917 Moskova “Ekselansları, neticelerini göremeyeceğimiz olayların arifesindeyiz… Her şey öyleki gösteriyor ki, en tehlikeli yolu seçtiniz: Duma’yı dağıtmak… Şuna inanırım ki, üç haftadan daha kısa bir süre içinde bir devrim gerçekleşecek ve her şey yerle bir olacak. Siz de yönetimi kaybedeceksiniz.”

Continue Reading

Makineli Tüfeğin Cesaretle Savaşı

Makineli Tüfeğin Cesaretle Savaşı 1914 İngiliz Bulgu Gücü Süratli ateşlemeli silahlar on dokuzuncu yüzyılın sonlarına doğru gelişmeye başlamıştı. Fransızlar 1870’de mitralyözle ve Birleşik Devletlerde Gatling kendi adıyla anılan tabancasıyla ortaya çıktı. Silahlar İngiliz ordusunun derhal dikkatini çekti fakat bu silahlardan edinmede başarıya ulaşmış olamadılar. Bu başarısızlık I. Dünya Savaşı’nda binlerce yaşama niçin oldu.

Continue Reading

1. Dünya Savaşına Yol Açan Şoför

1. Dünya Savaşına Yol Açan Şoför Arşidükün Otomobili Yanlış Yola Girince 1914, Saraybosna Yirmi yıl devam eden düşüşün peşinden, İngiltere, Prusya, Avusturya, Rusya ve tekrardan monarşiye dönen Fransa imparatorları yeni bir gücün yükselişine sıcak bakmıyorlardı. Fakat kim bilir 19. yüzyıl sonları ve 20. yüzyıl başlarında bu devletler arasındaki antak kalma çabaları zekice değildi. Habsburg veliahdının Saraybosna ziyareti göz önüne alındığında, felaketin ayak seslerini duymak zor değildi,

Continue Reading

Bir Donanma Kurarsın Savaşı Kaybedersin 1900 Alman imparatorluğu

Bir Donanma Kurarsın Savaşı Kaybedersin 1900 Alman imparatorluğu Bazıları onun yazarlıktan ilkin, aslen deniz tutan bir Amerikalı gemici bulunduğunu söylerler. Alfred Thayer Mahan, her koşulda orduya katılmış olmalıydı. Babası, her şeyden ilkin, meşhur bir askeri taktisyendi. West Point harp okulunda ders veriyordu.

Continue Reading

Oscar Wilde Kendi Açtığı Davayı Kaybeder 1895, İngiltere

Oscar Wilde Kendi Açtığı Davayı Kaybeder 1895, İngiltere ABD’daki eşcinsellere, orduda “sorma-söyleme” politikasının uygulanmasına başlanmadan yüzyıl ilkin, İngiliz toplumu da benzer bir tutum geliştirmişti. Bu şekilde, hususi hayatları ve hobileri, kitaplarda yazılı kurallarla çatışan toplumun adam üyelerini topluma ve geleneklere uydurma yolunu bulmuşlardı.

Continue Reading

ABD Dred Scott Davası 1857, Washington D.C.

ABD Dred Scott Davası 1857, Washington D.C. Missouri Anlaşması, bir köle eyaleti olarak kabul edilmek suretiyle Missouri’nin başvurmasıyla ortaya çıkan politik düşünce ayrılıklarını gidermek için Kurultay’nin uğraştığı bir girişimdi. Kurultay’nin mühim adamları kölelik problemininin Birleşik Devletleri en baştan ayırmasına izin vermek istemiyordu.

Continue Reading

Fulton ve Napolyon 1800, Fransa

Fulton ve Napolyon 1800, Fransa Fransa, Amerikan devrimi esnasında Birleşik Devletlerin tek müttefikiydi. Fransızlar kendi devrimini yaparken ise iyi niyetlerini bildirdiler. Napolyon belirgin bir diktatör haline ulaşmadan önce, Birleşik Devletler yeni rejimi tanıyan birkaç devletten biriydi. Bu Lousiana’nın satın alınmasını getirdi ve 1812 Savaşı’na yardım etmek isteyen Amerikalıların Fransa’ya akışına yol açtı.

Continue Reading

ABD Howe ve 1777 Saldırısı

ABD Howe ve 1777 Saldırısı Amerikan ordusuna karşı başlatılan kampanya, birinci yılın sonunda İngiltere açısından başarılı olmuş gibi görünüyordu. İngiliz Koloniler Devleti Sekreteri Lort George Germain bir mevsim sonra her şeyin tamamen hallolacağına inanıyordu. Koloni haritalarını ve Amerika’daki kuvvetlerin kumandanı Lort William Howe’un raporlarını iyice inceliyordu. O sıralarda New England isyan açısından bakıldığında kaynayan bir kazan gibiydi. Ama Atlantik bölgesinin ortasında, özellikle New York ve New Jersey’de Krala sadık olanlara verilen destek artıyordu. 1776 kışında Washington’daki karışıklık Ne w Jersey’e

Continue Reading

Site Footer