A.TR Dolaşım Belgesi

AB (Avrupa Birliği) üyesi ülkelere serbest dolaşım halinde bulunan malların ihracında gümrük muafiyetinden yararlanmak amacıyla ihracatçı tarafından düzenlenen belgedir.

Avrupa Topluluğu (AT) ile Türkiye arasında 1 Ocak 1996 tarihinden bu yana fiilen uygulamaya konulan Gümrük Birliği çerçevesinde, Türkiye ile Topluluk arasında sanayi ürünleri ihracatında, Serbest Dolaşım İlkeleri geçerlidir. Serbest dolaşımda bulunan eşyanın Katma Protokol’de öngörülen tercihli rejimden yararlanabilmesi için, A.TR Dolaşım Belgesi düzenlenmesi gerekmektedir

Düzenlendiği Ülkeler:

Almanya
Portekiz
İtlaya
Yunanistan
İngiltere
İspanya
Fransa
İrlanda
Lüksemburg
Danimarka
Hollanda
Belçika
İsveç
Finlandiya
Avusturya
Polonya
Macaristan
Çek Cumhuriyeti
Hırvatistan
Letonya
Slovak Cumhuriyeti
Estonya
Litvanya
Malta
Romanya
Bulgaristan

EUR.1 Dolaşım Belgesi

EUR.1 Dolaşım Sertifikaları,

  • Türkiye ile Avrupa Topluluğu arasındaki tarım ürünlerinin ticaretinde,
  • Türkiye ile EFTA Ülkeleri arasındaki ticarette
  • Türkiye ile Serbest Ticaret Anlaşması imzalayan diğer ülkeler arasındaki ticarette

aranan belgedir.

Ayrıca, Türkiye’nin Avrupa Birliği ile demir çelik ürünleri (AKÇT -Avrupa Kömür Çelik Topluluğu- ürünleri) ticaretinde de EUR.1 Belgesi düzenlenmesi gerekmektedir.

Düzenlendiği Ülkeler:

EFTA: İsviçre, Norveç, İzlanda, Lihtenştayn
STA : İsrail, Hırvatistan, Makedonya, Bosna Hersek, Fas, Filistin, Tunus, Suriye, Mısır, Arnavutluk

FORM A

GSP (Genel Preferanslar Sistemi) çerçevesinde preferans tanıyan ülkelerin Türkiye’ye sağladığı tavizli gümrük oranlarından yararlanmak amacıyla düzenlenen belgedir.

Ülkemizden eski SSCB Ülkelerini oluşturan Bağımsız Devletler Topluluğu’na ihraç edilen malların Rusya Federasyonu’na yeniden ihraç edilebileceği düşüncesiyle, Bağımsız Devletler Topluluğu’na yapılan ihracat işlemleri için de Özel Menşe Şahadetnamesi (Form A) düzenlenebilmektedir

Kanada ile Yeni Zelanda’ya GSP kapsamında yapılan ihracatlarda düzenlenen Özel Menşe Şahadetnameleri için sadece Oda tasdiki yeterli görülmektedir. Japonya, Rusya Federasyonu, Beyaz Rusya ile Ukrayna’ya GPS kapsamında yapılan ihracatlarda düzenlenen Özel Menşe Şahadetnameleri için ise, Oda tasdikinin yanı sıra resmi tasdik merci olarak Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı Bölge Müdürlükleri’nin onayı aranmaktadır.

Avustralya’ya ihracatta GSP’den yararlanmak için Form. A düzenlenmesine gerek duyulmayabilir. Düzenlenmese de tercihli sistemden faydalanılabilmektedir.

Düzenlendiği Ülkeler:
Japonya
Yeni Zelanda
Kanada
Avusturalya
Rusya Federasyonu
Beyaz Rusya
Ukrayna
BDT Ülkeleri: Azerbaycan, Gürcistan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Tacikistan, Türkmenistan, Moldavya

Menşe Şahadetnamesi
İhracatçısı tarafından düzenlenen ve malın üretildiği ülkeyi gösteren ve en az %51’i Türk Menşeli olan ürünler veya ithal edildiği fasıladan, yapılan yurt içi katkı ve imalat nedeniyle farklı bir fasıl hüviyeti kazanan mallar için düzenlenen belge. Bu oranın altındaki ürünler için belge üzerinde menşe ülkesi belirtiliyor.

GSP, STA, EFTA ve AB ülkeleri dışındaki ülkelere yapılan ihracatta kullanılır.