İşletmelerin KOBİ Proje Destek Programından yararlanmak için KOSGEB Veri Tabanında kayıtlı olması esastır. KOSGEB Veri Tabanına kayıt ile ilgili işlemler www.kosgeb.gov.tr internet adresinde açıklanmaktadır.
KOBİ Proje Destek Programından yararlanmak isteyen işletme, KOBİ Proje Destek Programı Proje Başvuru Formunu www.kosgeb.gov.tr internet adresinden elektronik ortamda doldurup çıktısını alarak eki belgelerle birlikte ilgili Hizmet Merkezine başvuru yapar. KOBİ Proje Destek Programı Proje Başvuru Formunun her sayfası işletme tarafından kaşelenerek imzalanır.

(Toplam: 13, Bugün: 1 )