Çara Karşı Bolşevik Devrimi 1917 Moskova

2. nikolay

Çara Karşı Bolşevik Devrimi 1917 Moskova “Ekselansları, neticelerini göremeyeceğimiz olayların arifesindeyiz… Her şey öyleki gösteriyor ki, en tehlikeli yolu seçtiniz: Duma’yı dağıtmak… Şuna inanırım ki, üç haftadan daha kısa bir süre içinde bir devrim gerçekleşecek ve her şey yerle bir olacak. Siz de yönetimi kaybedeceksiniz.”

Continue Reading

Tirana Ölüm, Yaşasın Yeni İmparator İÖ 10, Roma Tarihi

Tirana Ölüm, Yaşasın Yeni İmparator İÖ 10, Roma Tarihi Jul Sezar’ın yönetimi altındaki Roma cenk ganimetleriyle güçlenmiş ve zenginleşmiş bir imparatorluğun merkeziydi, yüzyıllarca ilkin Roma’nın asil ailelerinin yaşadıkları ve hatta üstünde ziraat yaptıkları toprakları, şimdi varlıklı Romalı senatörler köle çalıştırarak işletiyorlardı. İmparatorluğun özgür vatandaşları yoksullaşıyordu. Ne çiftlikleri onların verimli topraklarıyla, ne de güçleri köle fabrikalarının üretimiyle boy ölçüşebilecek durumdaydı. Roma şehrinde yaşayanların sayısı birkaç bin kişiden iki milyonun üzerine çıkmıştı. Bu kadar insanı beslemek şimdiden hazineye ve tüccar denizcilere zor

Continue Reading

Makedonya Kralı Philip’in MÖ 4. Yüzyılda Ölümü

Makedonya Kralı Philip’in MÖ 4. Yüzyılda Ölümü YÜRÜYÜŞ İÇİN YANLIŞ YOL SEÇERSEN Makedonya Kralı Philip hükmettiği seneler süresince fena ününden ve ileri derecedeki aşağılık kompleksinden oldukca çekti. Krallığını, Yunan dünyasında hatırı sayılır güçlerden biri haline getirmiş olmasına karşın, Korintliler, Atinalılar ve Spartalılar benzer biçimde güneydeki daha kültürlü komşuları kendisini ve dostlarını hep yırtıcı, dağda yaşayan barbarlar olarak görmüş oldu. Kişisel geçmişi ve görünüşü de yüksek yerlerde saygı görmesine yetmiyordu. Ilk olarak ordusunu harp alanına kendi götürmüş olan askeri bir liderdi.

Continue Reading

Zitvatorok Antlaşması Hakkında Bilgi

Osmanlı İmparatorluğu ile Avusturya arasında imzalanan barış antlaşması (11 Kasım 1606). 1593 yılında başlayan Osmanlı-Avusturya savaşları, genellikle büyük ölçüde toprak fethi ya da toprak kaybı olmaksızın kaleler etrafında geçti. İki taraf da büyük bir başarı gösteremeyip yıprandı. Sonunda 20 yıl süreli Zitvatorok Antlaşması imzalandı.

Continue Reading

III. Selim Nasıl Öldürüldü – III. Selim Kimdir

Osmanlı padişahlarının en tanınmışlarından biri olan III. Selim, batılılaşma hareketlerinin sıkı takipçisi, sanatkâr ruhlu, kibar ve nazik bir hükümdardı. Dönemi içinde başlayan Kabakçı Mustafa İsyanı ile tahtından indirilmiş ve nihayet kendisini, kapatıldığı hücreden kurtararak yeniden tahta çıkarmak isteyen Alemdar Mustafa Paşa’nın İstanbul’a geldiği gün, padişah IV. Mustafa’nın adamları tarafından, hanımı ve cariyelerinin gözü önünde öldürülmüştür.

Continue Reading

Kral Arthur Hakkında Bilgi

Kral Arthur Hakkında Bilgi Kral Arthur efsanevi Camelot kralı (5. yüzyıl sonları ya da 6. yüzyıl başlarında), Britanya mitolojisinde oldukca mühim bir figür olan Arthur, harpte ve barışta ideal kralın simgesidir. Arthur, Sakson istilacılara karşı Kelt asıllı Britonların koruyucusu olmuştur. Arthur adına ilk kez, 6. yüzyıla tarihlenen, erken dönem Kelt halk şiirlerinde rastlanılmıştır.

Continue Reading

Baltalimanı Antlaşması Hakkında Bilgi

Osmanlı Devleti ile İngiltere arasında imzalanan antlaşma (16 Ağustos 1838). Boğaziçi’nde, Baltalimanı’nda Mustafa Reşit Paşa ile İngiltere’nin İstanbul Büyükelçisi Lord Stratfort Canning tarafından hazırlandı ve imzalandı. Antlaşma iki bölümden ve 10 maddeden oluşuyordu. Antlaşmanın ilk bölümü, Osmanlı ülkelerinden alınıp dış ülkelere gönderilecek mallarla ilgiliydi. İngiliz ya da herhangi bir yabancı tüccar, istediği malı, hiçbir engel tanımaksızın, istediği gibi Osmanlı sınırları dışına götürebilecekti; bu işi yaparken de, eğer mal üretildiği bölgeden alınmışsa %9, eğer mal bir limandan alınmışsa %3 gümrük vergisi

Continue Reading

Site Footer

Sliding Sidebar